Taxateur-BV-winkel-retail-VASTGOED

Taxatie Winkel

Voor een taxatie winkel ruimte geldt gedegen kennis van de erkende register taxateur. Het bepalen van een winkelwaarde is erg divers en hangt samen met verschillende factoren. Daarnaast gebruikt de taxateur voor de bedrijfstaxatie de juiste kerngetallen die overeenkomen met de huidige marktsituatie. Alleen dan kan de reële huurwaarde en de daarbij behorende rendementsfactoren worden bepaald voor de winkelwaarde. Voor de bedrijf taxatie winkel ruimte wordt onder andere de volgende waarderingsmethodieken toegepast:

ITZA methode (in terms of zone A); hier wordt de omzetpotentie per m2 uitgedrukt om zo de huren per m2 vergelijkbaar te maken. De A-zone wordt voor 100% gerekend, de B-zone voor 50% en de resterende vierkante meters voor 25%. Omdat de ITZA methode niet altijd opgaat is ook van belang om naar de verhouding front-winkeloppervlak te kijken om tot een juiste oppervlaktes te komen.

Comparatieve methode; op basis van de comparatieve methode worden de in de markt gerealiseerde transacties van soortgelijke objecten vergeleken met de onderhavige onroerende zaak. Deze methode is alleen toepasbaar indien er voldoende referenties beschikbaar zijn.

Naast objectmatige aspecten zijn er nog tal van andere waarde bepalende factoren die de winkelwaarde (kunnen) beïnvloeden. In de meeste gevallen zijn deze aspecten ook bepalend op de (ver)huur van de winkel. Denk hierbij aan bouwkundige aanpassingen, huur-incentives, overname van winkelinventaris en eventueel aanwezige (on)zelfstandige bovenwoning.

Een bedrijfstaxatie voor winkelruimte kan ook worden ingezet voor huurprijsaanpassing. Artikel 7:303 in het Burgerlijk Wetboek omschrijft dat zowel huurder als verhuurder recht hebben om de huurprijs van de bedrijfsruimte met tussenkomst van een rechter nader kan worden bepaald, indien deze niet overeenkomt met vergelijkbare bedrijfsruimte. De huurprijsaanpassing speelt na het verstrijken van de eerste huurperiode. In de praktijk is dit veelal na vijf jaar. Om vervelende discussies en verstoorde relaties tussen huurder-verhuurder te voorkomen doen zowel huurder als verhuurder er verstandig aan om tijdig vakkundig advies in te winnen omtrent de huidige huurprijsaanpassing.

Een bedrijfstaxatie voor winkelruimte kan voor de volgende doelen worden aangewend: voor een aan- en verkoopbeslissing, het bepalen van een huurwaarde, een bedrijfstaxatie voor een financiering, vastgoed (her)waardering ten behoeve van de boekhouding en herbouwwaarde taxatie.Bedrijfstaxatie Aanvragen – In de Bedrijfstaxatie aanvraag Tool kunt u bij Stap 2 het type pand kiezen. Om de juiste indicatieve kostprijs van de bedrijfstaxatie aanvraag te kunnen opstellen is het belangrijk welk type pand u heeft. Andere bedrijfstaxatie types zijn:


Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed is een online bedrijfstaxatie tool om snel een indicatieve prijs te ontvangen aan de hand van uw aanvraag. Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed zoekt bij uw aanvraag de juiste gecertificeerde Register Taxateur of team van gecertificeerde Register Taxateurs. Bedrijfsmatig Vastgoed zal aan de hand van uw aanvraag zo spoedig mogelijk contact zoeken en een officiële offerte op maat op te stellen. De Taxatie Tool is geheel vrijblijvend.