planbatenheffing tegen speculatie grondprijzen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de SP om een voorstel van een planbatenheffing uit te werken. Hiermee moeten grondeigenaren belasting betalen over de meerwaarde als gevolg van een gewijzigd bestemmingsplan.

De waarde van grond wordt bepaald door de bestemming die eraan is toegekend. Landbouwgrond heeft bijvoorbeeld doorgaans een lagere waarde dan grond die bestemd is voor woningbouw. Wanneer landbouwgrond wordt omgezet naar woningbouwgrond, kan de waarde ervan flink stijgen. Momenteel gaat deze meerwaarde naar de verkopende partij, maar volgens een meerderheid van de Kamer zou een eenmalige belasting over deze meerwaarde ten gunste van de overheid moeten worden geheven.

Dit kan worden gerealiseerd door het invoeren van een planbatenheffing, zoals woonminister De Jonge heeft uiteengezet in een Kamerbrief. De opbrengsten hiervan kunnen door gemeenten worden gebruikt voor investeringen in infrastructuur en voorzieningen. Voorstanders van de planbatenheffing zijn van mening dat dit ook grondspeculatie kan tegengaan, omdat het lagere grondprijzen zou kunnen opleveren.

Hoe de planbatenheffing er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk. Minster De Jonge heeft aangegeven dat een definitief besluit zal worden overgelaten aan een nieuw kabinet, omdat hiervoor een nieuwe wet nodig is. Om al een idee te krijgen over hoe de formerende partijen over dit voorstel denken: de PVV en NSC stemden voor deze motie, de VVD en BBB tegen.

Opmerking TZV:

Het nadelige effect van deze maatregel kan zijn dat deze maatregel mogelijk remmend zal werken op beleggers en ontwikkelaars, omdat het financiële plaatje op de uit te voeren ontwikkeling hoger komt te liggen en daardoor niet meer rendabel. Of weer een verhogend effect op de te verkopen ontwikkelingspanden.

Bron: Vastgoedjournaal