Taxateur-BV-BEDRIJFSMATIG-VASTGOED

Taxatie Bedrijf

Een taxatie voor een bedrijf is een objectief en gefundeerde taxatie voor een bedrijfspand, dat altijd uitgevoerd wordt door een erkend register taxateur. Bij de taxatie bedrijfspand let de taxateur op diverse punten zoals de locatie, bereikbaarheid, uitstraling, opslagmogelijkheden of zelfs vloerdruk. Daarnaast wordt er natuurlijk gekeken naar de courantheid van het pand en de verkoopprijzen van vergelijkbare objecten. Vervolgens wordt er gekeken naar de kadastrale gegevens en relevante bestemmingsplannen.

Een taxatie voor bedrijfsruimte kan voor de volgende doelen worden aangewend: voor een aan- en verkoopbeslissing, het bepalen van een huurwaarde, een taxatie voor een bedrijfspand voor een financiering, vastgoed (her)waardering ten behoeve van de boekhouding en herbouwwaarde taxatie.


Bedrijfstaxatie Aanvragen – In de Bedrijfstaxatie aanvraag Tool kunt u bij Stap 2 het type pand kiezen. Om de juiste indicatieve kostprijs van de bedrijfstaxatie aanvraag te kunnen opstellen is het belangrijk welk type pand u heeft. Andere bedrijfstaxatie types zijn:

Marktwaarde:  ”Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatie datum zou worden overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld.”

Markthuurwaarde:  “Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatie datum verhuurd zou worden tussen een bereidwillige verhuurder en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld”.