Aan- of Verkoop Beslissing

Wanneer u wilt overgaan tot aan- of verkoop beslissing van uw bedrijfsmatige vastgoed is het van belang te weten wat de reële marktwaarde van het aan te kopen of te verkopen onroerend goed is.

Plannen om uw bedrijfsmatig vastgoed te (ver)kopen zoals een bedrijfscomplex of winkel is vaak een weloverwogen beslissing. U als ondernemer denkt vooruit. Ondernemen is vooruitdenken. U hebt wel een idee van de waarde, maar is deze ook juist. Wat zijn de (ver)koopkansen, is uw pand niet technisch of functioneel verouderd, waarvoor is het vastgoed allemaal inzetbaar (bestemmingsplan), hoe zit het contractueel en met de risico’s (denk aan o.a. bodemsituaties, asbest). Taxateur bedrijfsmatig vastgoed levert u een taxateur die u voorziet van een schriftelijk advies, onderbouwd door berekeningen. Indien gewenst kan de taxateur u het rapport persoonlijk komen toelichten.


 

Bedrijfstaxatie Aanvragen -In de Bedrijfstaxatie aanvraag Tool kunt u bij Stap 3.1 de aan- of verkoop beslissing bevestigen. Om de juiste indicatieve kostprijs van de bedrijfstaxatie aanvraag te kunnen opstellen is het belangrijk welk doel u voor ogen hebt met de bedrijfstaxatie. Andere bedrijfstaxatie doelen zijn: