Keurmerken en gecertificeerde instellingen | erkende taxateurs

De meeste geldverstrekkers eisen dat de taxateurs erkend zijn en aangesloten zijn bij brancheorganisaties. Bovendien eisen ze dat de taxateur vermeld staat in het taxateursregister.

Al onze taxateurs zijn erkend en aangesloten bij een brancheorganisatie (NVM, VBOVastgoedPRO en VRT).


VastgoedPro

VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoed professionals. De 700 aangesloten professionals ( erkende taxateurs ) zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector. Taxateurs van Taxateur zakelijk vastgoed zijn aangesloten bij VastgoedPro.

VBO

VBO Makelaar is de branchevereniging voor vakbekwame en betrouwbare makelaars en erkende taxateurs in onroerende zaken. Zij behartigt de belangen van en verleent diensten aan haar leden teneinde hen te ondersteunen in het ondernemerschap en bij de beroepsuitoefening. Taxateurs van Taxateur zakelijk vastgoed zijn aangesloten bij de VBO.

vrt-taxateur-logo-Taxateur-zakelijk-vastgoed-

VRT – Taxateur

VRT – Taxateur: Om deze essentiële criteria voor de consument weer zichtbaar te maken is in 2004 de Stichting VRT – Verenigd Register van Taxateurs opgericht, specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Taxateurs van Taxateur zakelijk vastgoed zijn aangesloten bij de VRT. Verzekeringsdoeleinden zoals de opstal/brand verzekering. Uw taxateur maakt daarvoor een rapport herbouwwaarde conform BW7:960.


Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed is een online bedrijfstaxatie tool om snel een indicatieve prijs te ontvangen aan de hand van uw aanvraag. Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed zoekt bij uw aanvraag de juiste gecertificeerde Register Taxateur of team van gecertificeerde Register Taxateurs. Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed zal aan de hand van uw aanvraag zo spoedig mogelijk contact zoeken en een officiële offerte op maat op te stellen. De Taxatie Tool is geheel vrijblijvend.