Wat kunt u verwachten van een taxatierapport?

opgesteld door een taxateur van “Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed”?

Een taxatierapport “Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed” bevat o.a. de volgende zaken:

 • Gegevens van het bedrijfspand
 • De voor het bedrijfspand geldende bestemmingsbepalingen
 • Omschrijving doel van de taxatie / getaxeerde (markt)waarde
 • Onderbouwing van de taxatie / taxatiemethode
 • Marktonderzoek en referentie marktcijfers

Het taxatierapport “Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed” voldoet aan de PTA-norm. Inmiddels is de PTA norm omgezet in de NRVT regelgeving , welke weer gebaseerd is op de EVS (European Valuation Standards).

Elk taxatierapport van “Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed” is maatwerk. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het object wordt de taxatie door één of meerdere taxateurs uitgevoerd.

Voor elk doel kan een andere lay-out van het taxatierapport gelden. Het doel van de taxatie wordt nader in het rapport omschreven. (zie hiervoor ook waarde begrippen)

Benodigde zaken voor een taxatierapport
Voor de taxatie van een bedrijfsobject heeft de Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw bedrijfsobject nodig. Daarnaast kan hij of zij ook erfpachtgegevens, logboeken van installaties of een kopie van de huurovereenkomst of bepaalde vergunningen zoals een milieuvergunning nodig hebben. Afhankelijk van de situatie zal de makelaar/taxateur naar nog meer stukken vragen. In het taxatierapport wordt onder meer melding gemaakt van de:

 • oppervlakte en inhoud
 • status van onderhoud
 • functionele indeling
 • kwaliteit van de gebruikte materialen
 • energiezuinigheid en –maatregelen.
 • actuele marktsituatie
 • omgevingsfactoren en ligging
 • overheidsvoorschriften voor gebruik
 • rechten en plichten

Heeft u een taxatierapport nodig? Via de pagina bedrijfstaxatie aanvragen  krijgt u snel een indicatie van de kosten van uw taxatierapport!

U kunt ook een mail sturen naar info info@taxateurbv.nl met al uw vragen over uw taxatierapport.

5-stappen-bedrijfsmatig-taxatie

Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed is een online bedrijfstaxatie tool om snel een indicatieve prijs te ontvangen aan de hand van uw aanvraag. Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed zoekt bij uw aanvraag de juiste gecertificeerde Register Taxateur of team van gecertificeerde Register Taxateurs. Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed zal aan de hand van uw aanvraag zo spoedig mogelijk contact zoeken en een officiële offerte op maat op te stellen. De Taxatie Tool is geheel vrijblijvend.

Alle taxateurs zijn aangesloten bij de volgende keurmerken en gecertificeerde instelling