Herbouwwaarde BW 7:960 

Er is een mogelijkheid gebouwen/objecten te verzekeren op basis van een deskundigentaxatie / vaste voortaxatie volgens Art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek, voorheen art. 275 Wetboek van Koophandel ( Art. 275 WvK).

Het Wetboek van Koophandel is per 1 januari 2006 opgehouden te bestaan en is het nieuwe verzekeringsrecht van toepassing; het oude Art. 275 WvK wordt voortgezet in het nieuwe Art. 7:960 BW en biedt voor zowel particulieren en ondernemingen nog steeds een grote bescherming bij het uitkeren van het schadebedrag, mits de taxatie is uitgevoerd dor een onafhankelijk deskundig taxateur.

Artikel 7:960 BW: De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

De herbouwwaarde BW 7:960 taxatie is dus van groot belang: een te hoge herbouwwaarde BW 7:960 leidt tot te hoge premie, terwijl een te lage herbouwwaarde BW 7:960 kan leiden tot een schade-uitkering die niet de volledige schade dekt. Voorkom problemen achteraf, laat het appartementen-/gebouwencomplexen op tijd taxeren.

Herbouw waarde algemeen – De herbouwwaarde BW 7:960 is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. De herbouwwaarde is van vele factoren afhankelijk waaronder de locatie (in verband met bereikbaarheid), de bouwstijl, de afwerking, de fundering en de toegevoegde aard- en nagelvaste bestanddelen zoals een inbouwkeuken, een badkamer, vloerafwerking, vloerverwarming etc.

Bedrijfstaxatie Aanvragen – Om de juiste indicatieve kostprijs van de bedrijfstaxatie aanvraag te kunnen opstellen is het belangrijk welk doel u voor ogen hebt met de bedrijfstaxatie. In de Bedrijfstaxatie aanvraag Tool kunt u bij Stap 3.1 de Combinatie Markt- & Herbouwwaarde aanklikken. Vervolgens klikt u bij Stap 4 nogmaals de Combinatie Markt- & Herbouwwaarde aan.  Andere bedrijfstaxatie doelen zijn: