Oversluiten huur contract

Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed kan u adviseren bij het oversluiten huur contract. Verhuurders van gebouwen hebben belang bij langjarige huurovereenkomsten. Dat is goed voor de beleggingswaarde en de directe inkomsten. Huurders hebben echter vaak niet zozeer de intentie om te verhuizen, maar wel om hun huisvestingskosten (en/of hun ruimtegebruik) te beperken. Huurders kunnen in de huidige markt in ruil voor een langer commitment vaak profiteren van een lagere huur.

Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed kan u adviseren bij het bepalen van een realistisch huurniveau, de onderhandelingen met de verhuurder en de contractuele vastlegging van de nieuwe afspraken. Ten behoeve van het oversluiten huur contract.

Bij het aflopen van een huurcontract ontstaat de mogelijkheid om andere afspraken met een verhuurder te maken. Een nieuwe huurprijs, andere huurcondities, een wijziging in het metrage of een upgrading van de gehuurde ruimte kunnen worden besproken.


Bedrijfstaxatie Aanvragen -In de Bedrijfstaxatie aanvraag Tool kunt u bij Stap 3 kiezen voor Huurmarktwaarde kiezen. Om de juiste indicatieve kostprijs van de bedrijfstaxatie aanvraag te kunnen opstellen is het belangrijk welk doel u voor ogen hebt met de bedrijfstaxatie. Andere bedrijfstaxatie doelen zijn: