Taxateur-BV-OVERIG-VASTGOED

Taxatie Overig

Dit is de verzamelnaam voor alle categorieën die niet vallen onder de “normale” genoemde categorieën KantoorWinkelBedrijfHorecaAgrarisch. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld incourante objecten zoals Kerken, scholen, crematoria, maar ook bijvoorbeeld parkeergarages, voetbalstadions, multifunctionele (sport) centra etc…

Verder kan gedacht worden aan taxeren van herontwikkelingslocaties, waarbij veelal op basis van de residuele grondwaardemethode de waarde wordt bepaald.

Ook valt te denken aan bijvoorbeeld een woningcomplex, zorgcentrum, ziekenhuizen etc…

Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed heeft voor elke onroerende zaak voor u de juiste taxateur.


Bedrijfstaxatie Aanvragen – In de Bedrijfstaxatie aanvraag Tool kunt u bij Stap 2 het type pand kiezen. Om de juiste indicatieve kostprijs van de bedrijfstaxatie aanvraag te kunnen opstellen is het belangrijk welk type pand u heeft. Andere bedrijfstaxatie types zijn: